CORE BANKING SOFTWARE

Dabar V5

Dabar informatika razvila je core banking platformu „Dabar V5“ kroz kombinaciju standardizirane tehnologije i industrijske prakse.

Vaš bankarski software

S Vama stvaramo temelje za potpunu pokrivenost svih područja poslovanja

Operativnost i učinkovitost

DABAR V5 software je cjelovito aplikativno rješenjekoje obuhvaća core banking sustav, platni promet, kreditno poslovanje i  kartično poslovanje, depozite, rizike, glavnuknjigu banke, kolaterale i digitalne kanale

Razumljivo sučelje

Dugogodišnje iskustvo omogućilo nam je ispunjenje softverskih zahtjeva na istovremeno sofisticiranoj, ali jednostavnoj platformi.

Standardizirani procesi poslovanja

Baze podataka, uvjeti poslovanja i procedure osiguravaju operativne mogućnosti i poboljšavaju našu uslugu.

Fleksibilnost i sigurnost

Funkcionalnosti softwarea uklapaju se u agilno bankarsko okruženje i strukturalne promjene te podržavaju rad banke u skladu s najvišim standardima sigurnosti i kvalitete.

Dabar V5

Stvaramo temelje za pokrivenost svih područja poslovanja. Preuzmite besplatnu brošuru i saznajte zašto je Dabar V5 core banking software Vaš pouzdani odabir.

  • chevron_right Cjelovito bankarsko rješenje
  • chevron_rightBolja produktivnost
  • chevron_rightMeđunarodna konkurentnost
  • chevron_rightNajviši standardi sigurnosti i kvalitete
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.