Dabar informatika od 2007 u svom poslovanju intenzivno koristi Jiru i Confluence, aplikacije koje je napravilo Atlassian.

Atlassian Jira je sustav za vođenje projekata i predmeta. Omogućava pregledan i jednostavan rad i nadzor nad projektima i predmetima te brzi uvid u sve važne aspekte predmeta i projekta. Atlassian Confluence je wiki sustav koji omogućava bolji zajednički rad na projektima u stvarnom vremenu i na jednom mjestu. Sustav dozvoljava centralizaciju informacija, unos specifikacije te uputstava.

Saznajte više:

Atlassian experts